Bağımlılık Terapisi

EĞİTİM :UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE  : 98 saat ( 66 saat video ve doküman, 16 saat süpervizyon, 16  saat vaka formülasyonu )

BELGE :  Riccon Academy, Sağlık eğitim derneği

SINAV : ONLİNE

BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI

1-Kursiyerlerin, bağımlılığın tanımı, bağımlılıkla ilgili temel kavramlar ve tanı kriterleri, bağımlılık süreci ve bağımlılığın evreleri ve bağımlılık türleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

2-Kursiyerlerin, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı konularında detaylı olarak bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

3-Kursiyerlerin, bağımlılıkta kişilik özellikleri ve eş tanı (Komorbidite) ve genel bağımlı davranışları konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

4-Kursiyerlerin, bağımlılıkta risk faktörleri ve önleme, Türkiye’de önleme çalışmaları ve gençlerle maddeler üstüne konuşma ilkeleri konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

5-Kursiyerlerin, bağımlılık danışmanlığında öykü alma (anamnez) ve öykü almanın önemi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

6-Kursiyerlerin, aileye yaklaşım,  aileyle görüşme, durumdan haberdar olmayan ebeveynlere ve başvurmayan madde kullanıcılarına yaklaşım konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

7-Kursiyerlerin, bağımlılık tedavisinde temel bilgiler ve görüşme teknikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

8-Kursiyerlerin, bağımlılıkla ilgili etkinlik ve uygulamalara katılarak yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatını bulmalarını sağlamaktır.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

* Psikolojik Danışmanlar

* Psikologlar

* Psikiyatrlar

* AMATEM Çalışanları

* Tüm Branş Öğretmenleri

* Biyologlar

* Doktorlar

* Laborantlar

* Farklı Lisans Programları Mezunları

Bu eğitim bağımlığın tanımı, bağımlılıkla ilgili temel kavramlar ve tanı kriterleri, bağımlılık süreci ve bağımlılığın evreleri ve bağımlılık türleri konusunda danışmanlık boyutu dışında toplumda bir fakındalık oluşturmak ve önleyici çalışmaların önemini vurgulamak için ailelere ve farklı meslek gruplarının elemanlarına da verilebilir.

Bağımlı bireylerin bağımlılığın erken evrelerinde fark edilmelerinin öneminin ve bu hususta dikkat edecekleri noktaların vurgulanacağı bir eğitim olarak veya atölye çalışması şeklinde gerçekleştirilebilir.

Tüm branş öğretmenlerinin bu eğitime katılabilmelerinin onlara sağlayacağı artı bağımlılığın tanımı, bağımlılıkla ilgili temel kavramlar ve tanı kriterleri, bağımlılık süreci ve bağımlılığın evreleri ve bağımlılık türleri konusunda bilgi sahibi olarak bir toplum sağlığı sorunu haline gelmiş bağımlılık konusunda daha duyarlı olabilmeleri ve bu bağlamda henüz bağımlı olmamış öğrencilerini daha kısa sürede fark edebilmeleri olacaktır. Ayrıca bu eğitim onlara ilgili çocukları ve aileleri yaşadıkları sorun bağlamında destekleyebilme ve ilgili kişi ve kurumlara refere (yönlendirme) etme imkanı sağlayacaktır.

KURSİYERLER EĞİTİME KATILMAKLA NE ELDE EDECEKLER?

Eğitim sonunda katılımcılar bağımlılığın tanımı, bağımlılıkla ilgili temel kavramlar ve tanı kriterleri, bağımlılık süreci ve bağımlılığın evreleri ve bağımlılık türleri, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı, bağımlılıkta kişilik özellikleri ve eş tanı (Komorbidite) ve genel bağımlı davranışları, bağımlılıkta risk faktörleri ve önleme, Türkiye’de önleme çalışmaları ve gençlerle maddeler üstüne konuşma ilkeleri, bağımlılık danışmanlığında öykü alma (anamnez) ve öykü almanın önemi, aileye yaklaşım,  aileyle görüşme, durumdan haberdar olmayan ebeveynlere ve başvurmayan madde kullanıcılarına yaklaşım, bağımlılık tedavisinde temel bilgiler ve görüşme teknikleri konularında bilgi sahibi olacak.

Kursiyerler eğitimden aldıkları bu bilgiler doğrultusunda henüz bağımlı olmamış kişileri daha kısa sürede fark edebilecekler, ilgili çocukları ve aileleri yaşadıkları sorun bağlamında destekleyebilme ve ilgili kişi ve kurumlara refere (yönlendirme) etme imkanı bulacaklardır.

En önemlisi farklı bağımlılık türlerine ve düzeylerine ilişkin vakalarla sahada aktif olarak çalışma, bağımlı bireylere ve ailelerine danışmanlık yapma hakkını elde edeceklerdir. Ayrıca bağımlılık danışmanlığı konusunda atölye açma,  etkinliklere katılma imkanları olacaktır.

YAZILI MATERYAL

Eğitmen ve kurum tarafından katılımcılara eğitim içeriğini yansıtan sunumlar ve dokümanlar verilecektir. Ayrıca ilgili alanda temin etmeleri önem arz eden kitap ve kaynak listesi de sunulacaktır.

SERTİFİKA

UYGULAYICI: Riccon Academy, Sağlık eğitim derneği

SÜRE:  98 saat ( 66 saat video ve doküman, 16 saat süpervizyon, 16  saat vaka formülasyonu )


hosteslik kursu

0312 231 11 84
WhatsApp WhatsApp Hattı