Hülya Üstekidağ Ayna

1982 Adana doğumluyum. İlk ve orta öğrenimim Adana’ da geçti. Ege Üniversitesi Pdr Bö- lümünden 2006 yılında mezun olduktan sonra Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Çukurova Üniversitesi PDR bölümü yüksek Lisans eğitimlerimi tamamladım. Halen Çukurova Üni- versitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü’ne doktora eğitimime devam etmekteyim.Pa- vones Psikoloji‘nin kurucusuyum. Türkiye’de sadece 15 kişinin uygulayıcısı olduğu Kum Te- rapisi yönteminin Adana‘da tek uygulayıcısıyım. Kurumumda travma odaklı vakalarla oyun ve kum terapisi ağırlıklı çalışıyorum. “The Program Of PreventıngVıolenceIn Schools: P ceVolunteers” İsimli Projem Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde kabul gördü (İstan- bul). “Çocuk- Ergenin Cinsel İstismarı ve Ensestin Yasal ve Etik Yönden Değerlendirilme- si” isimli bildiri sunumunu Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresinde gerçekleştirdim (Antal- ya). Konuşmacı olarak katıldığım iller ve anlattığım başlıklardan bazıları şunlar: Masalla- rın Gizemli Kodları: Toplumsal Cinsiyet Rolleri (Bursa), Vakalarla Oyun Terapisi: Çocuğun İç Dünyası (Bursa-Ankara), Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu ve Oyun Terapisi (Bursa Uludağ Ünivesitesi), Kentleşme ve Oyun Terapisi (Mersin Toros Üniversitesi), Çocuk ve genin Cinsel İhmali ve İstismarı (Mersin Üniversitesi). Çağ Üniversitesi’ nde gerçekleşen
21. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresinde “Sokağın Değişen Yüzü ve Oyun” başlıklı kon- ferans sunumu ve “Değişime İnat Değişmeyen Mitlerimiz” başlıklı workshop çalışmasını gerçekleştirdim (Mersin). 3. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresinde “Çocuklara Yaşlarına Göre Cinsel Eğitim Nasıl Verilir?” başlıklı workshop çalışmasını gerçekleştirdim (Antalya). Yıllar içinde aldığım eğitimler şöyledir:

*KUM TERAPİSİ (ULUSLARASI KUM TERAPİLERİ DERNEĞİ- İSTANBUL)
*PSİKODRAMA PSİKOTERAPİSİ (İZMİR PDR DERNEĞİ)
*BEBEKLİKTEN ERGENLİĞE ANA-BABALIK (İZMİR ANA BABA OKULU)
*YAŞAM BECERİLERİ EĞİTMENLİĞİ (INTERNATIONAL LIONS QUEST- MARDİN)
*CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ (CİSED)
*ÇOCUĞUN CİNSEL EĞİTİMİ (CİNSELLİK VE CİNSEL TEDAVİLER IX. ULUSAL KONGRE- Sİ- İSTANBUL)
*ERGENE CİNSEL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK (TAPV DİYARBAKIR)

*ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ (ULUSLARARASI OYUN TERAPİLERİ DER- NEĞİ)
*AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ (FEHMİ AKSOY AKADEMİ)
*ÇOCUK TESTLERİ EĞİTİMİ (PEGDER )
*KUM TEPSİSİ TERAPİSİ (ULUSLARARASI OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ)
*SANAT TERAPİSİ (ULUSLARARASI OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ)
*GELİŞİMSEL TEMAS TERAPİSİ (ULUSLAR ARASI OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ)
*FİLİAL TERAPİ (ULUSLARARASI OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ)
*KUKLA TERAPİ (ULUSLARARASI OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ)
*HİKAYE TERAPİ (ULUSLARARASI OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ)
*DENEYİMSEL OYUN TERAPİSİ (ULUSLARARASI OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ)
*GOTTMAN ÇİFT TERAPİSİ (PSİKOLOJİ İSTANBUL)
*EMDR 1. DÜZEY EĞİTİMİ (DBE)
*WALDORF BEBEK YAPIMI (BANU KURT BEBEK ATÖLYESİ)

Çağ Üniversitesi’ nde “Çocuklarla Psikoterapi Teknikleri”, “Klinik Psikoloji”, “Psikodrama Teknikleri” ve “Stresle Baş Etme” dersleri verdim. YARGI Dershanesine bağlı olarak 2 yıl PDR alan dersleri verdim. Türkiye’nin bir çok ilinde Çocuk Resimlerinin Yorumlanması, Çocuk ve Ergenlerle Psikoterapi Teknikleri, İstismar Mağduru Çocuk ve Ergenlerle Sanat ve Oyun Terapisi Uygulamaları, Narrative (Öyküsel Terapi) Terapi uygulamaları eğitimleri verdim.


hosteslik kursu

0312 231 11 84
WhatsApp WhatsApp Hattı