Tıbbi Sekreterlik

Eğitim :UZAKTAN EĞİTİM

SÜRE : 2 AY 120 SAAT TEORİK

BELGE : SED – RİCCON

SINAV : ONLİNE

Hasta Kabul İşlemleri Kursu (Tıbbi Sekreterlik)

Eğitimin Tanımı

Tıbbi Sekreterlik Sertifika Programı; hastanelerde, muayenehanelerde, sağlık ocaklarında, aile sağlığı merkezlerinde çalışmakta bulunan tıbbi sekreterlerin çalışmaya devam edebilmeleri için veya bu iş yerlerinde işe başlayacak olan adayların çalışabilmeleri için zorunlu tutulan bir eğitim programıdır.

Hasta Kabul kursumuza katılan kursiyerlere, Hastaneler vb. Sağlık Kurumlarının hasta giriş – çıkış işlemlerini, hastane otomasyon programını kullanabilme bilgilerini kazandırmakta ve kişilerin bu alanda rahatlıkla çalışabilmelerini sağlamaktadır.

Gelişen iş yaşamında yeterli deneyime ve deneyimin olduğu alanda sertifikasız personel çalıştırmayan firmaların iş başvurularında ilk olarak değerlendirdikleri bu nitelikleri kursiyerlere kazandıran kurumumuz Hasta Kabul alanında da kursiyerleri, Hastane ve benzeri Sağlık Kurumlarında kolaylıkla çalışabilecekleri düzeyde Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi vererek kişiler için kurumlara referans olmaktadır.

İstihdam Alanları / İş Olanakları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;
– Devlet, üniversite ya da araştırma hastanelerinde (Sözleşmeli olarak),
– Özel hastanelerde (Kadrolu olarak),
– Sağlık ocaklarında,
– Polikliniklerde,
– Tıbbi laboratuvarlarda,
– Aile hekimleri merkezlerinde,
– Diş hekimleri muayanelerinde,
– Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik diploması sahiplerinin asli görevi başhekim sekreterliğidir. Hasta Kabul Görevlileri ise hasta karşılama, hasta yönlendirme, danışma hizmetleri vb hizmetlerin yürütülmesinin sağlamaktadırlar.

Hasta Kabul Kursu Ders Konuları Nelerdir?

Doküman Hazırlama
Sosyal Hayatta İletişim
İş Hayatında İletişim
Randevu Ve Konuk Kabulü
Problem Çözme
Hasta Hizmetleri
Tedavi Hizmetleri
Kurum İçi Yazışmalar, Kurumlar Arası Yazışmalar, Raporlar, Tutanaklar
İnsanın Yapısına İlişkin Temel Sağlık Tanım ve Terimler,
Tedavi Hizmetleri, Rehabilitasyon Hizmetleri, Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri
Hastanelerin Tanımı ve Türleri gibi konuları içermektedir.
Sekreterlik Çeşitleri, Sekreterin Bilgi ve Beceri Düzeyi İle İlgili Özellikleri
Sekreterin Diğer Özellikleri, Genel Olarak Sekreterlik Hizmetleri
Sekreterlikte İletişim ve Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek Hususlar
Arşivin Yapı ve Özellikleri, Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim ve Organizasyonu
Hasta Dosyaları Arşivi Komitesi
Tıbbi Dokümanların ve Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu
Arşivleme Araçları
Hasta Dosyalarının Önemi, Düzenlemesi ve Kapsamı, Oluşturan Formlar,  Numaralandırma ve Sıralanması
Hasta İndeks Kartlarının Düzenlenmesi
Hastalık ve Ameliyat İndeksleri, İndekslerinin Kullanım Amaçları, İndekslerinin İçeriği
Eğitim Şekli ve Süresi

Eğitim, internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Eğitim süresi  2 aydır. 120 saattir. Eğitim videoları ve sunumları önceden uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olup, katılımcılar eğitim süresi içerisinde diledikleri gün ve saatlerde sisteme giriş yaparak eğitimlerini tamamlar.

Kursiyer, sertifikaya hak kazanabilmesi için eğitim sonunda yapılacak sertifika sınavından başarılı olması gerekir. Sertifika sınavı yine internet ortamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır. Sertifika sınavından en az 50 puan alınması gerekir. Sınavda 20 test sorusu sorulur. Kursiyerin, sınav tarihleri aralığında üç defa sınava girme hakkı vardır. Sertifika sınavının tarih aralığı kursiyere SMS mesajı ile bildirilir. Sertifika sınav dönemi bittikten sonra kursiyerin sertifikası hazırlanır ve başvuru esnasında belirttiği adrese kargo ile gönderilir.


hosteslik kursu

0312 231 11 84
WhatsApp WhatsApp Hattı